Assistentiehond  |  Hulphond  |  Meldhond  |  Gereformeerde honden

Meldhond

1. Definitie

Meldhonden assisteren mensen met epilepsie.

2. Rol van een meldhond

Een "seizure respons dog" (meldhond) wordt opgeleid om één of meerdere taken uit te voeren, meestal onmiddellijk na een epileptische aanval. Dit kan o.a. zijn: een alarmknop induwen, de persoon wakker maken, de telefoon of medicatie brengen, enz. De hond kan ook helpen om gevaarlijke omstandigheden te vermijden, zoals veilig oversteken of afstand houden van rivieroevers en afgronden.

Sommige honden kunnen ook "seizure alert dog" worden. Dat betekent dat zij een aanval voelen aankomen en hun baasje op één of andere manier daarvan verwittigen. Dit aanvoelen kan echter niet aangeleerd worden. Indien een hond dit talent bezit, kan het verder aangescherpt worden en tevens worden aangeleerd om een herkenbaar signaal te geven.

De opleiding van een meldhond is heel sterk afhankelijk van de kandidaat. Gezien de zeer verschillende achtergrond van elke aanvraag, vergt elke opleiding een individuele aanpak.

3. Verloop van de opleiding

Rond hun zevende week worden Golden Retriever- en Labrador-pups, en soms ook andere rassen zoals Witte Herders, Goldendoodles en Labradoodles getest op hun geschiktheid voor het werk als meldhond en aangekocht.

Gedurende de eerste zestien maanden worden ze bij een gastgezin geplaatst waar ze een basisopvoeding krijgen. Regelmatig komen gastgezin en pup naar een training.

Na deze periode komen alle honden terug naar het centrum van Hachiko waar ze gedurende zes maanden een intensieve opleiding krijgen in hun specifiek vakgebied.

Uiteindelijk start de laatste fase: de toewijzing. Tijdens een tiendaagse stage leren hond en toekomstig baasje samenwerken. Tijdens deze opleiding volgt het baasje lessen in psychologie, biologie en krijgt hij praktische oefeningen, toetsen en examens. De meldhond wordt meestal vooraf en dus ook langer speciaal op één persoon voorbereid, omdat zijn taak meer individueel verschilt.

Uiteindelijk mag het gastgezin de meldhond officieel overhandigen.

4. Wie komt in aanmerking voor een meldhond?

Meldhonden zijn bedoeld voor personen met medisch vastgestelde epilepsie, die ondanks medicatie of andere behandelingen niet aanvalsvrij zijn en minstens één zware aanval per maand hebben. Er wordt nagegaan of de hond daadwerkelijke hulp kan verlenen en ook of de persoon er zelf voldoende kan voor zorgen.

5. Een meldhond aanvragen

De geïnteresseerde richt zijn aanvraag op om het even welke manier aan Hachiko. Na deze eerste contactname wordt hem gevraagd schriftelijk de nodige gegevens door te sturen, zodat wij wat meer zicht krijgen op de persoon, de beperking en de motivatie voor het verkrijgen van een meldhond. Na een eerste evaluatie wordt de persoon uitgenodigd voor een interview. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of zijn mogelijkheden en zijn motivatie voldoende groot zijn. Na een positieve beoordeling wordt de kandidaat uitgenodigd om deel te nemen aan de stage.