Assistentiehond  |  Hulphond  |  Meldhond  |  Gereformeerde honden

Hulphond

1. Definitie

Hulphonden assisteren mensen met een motorische handicap, dikwijls rolstoelgebruikers.

2. Rol van een hulphond

De rol die de hulphond voor zijn baasje vervult, situeert zich op twee vlakken.

Enerzijds kan de hulphond een aantal praktische opdrachten uitvoeren die voor zijn baasje niet evident of zelfs onmogelijk zijn geworden. Iemand met een handicap wordt een stukje zelfstandiger dankzij de hulp van zijn hond. Hij kan zich begeven op plaatsen die voordien voor hem onbereikbaar waren en gevallen voorwerpen worden hem bijna spontaan kwispelend aangereikt.

De hulphonden kennen een vijftigtal commando's. Zij gehoorzamen in alle omstandigheden en verlenen hun baasje talloze diensten: voorwerpen (bril of sleutels,...) oprapen en brengen, deuren openen en sluiten, helpen aan loketten of kassa's, helpen bij moeilijke verplaatsingen met de rolstoel, in noodgevallen hulp van derden inroepen,... Het zijn ontelbare kleine taken, waarmee iemand met een handicap het moeilijk heeft.

Anderzijds opent de hulphond een heel nieuwe wereld voor zijn levensgezel. Voor zichzelf en zijn omgeving staat niet meer zijn handicap in het middelpunt van de belangstelling, maar de mens die erachter schuilt met zijn trouwe vriend. Met een hulphond is iemand met een handicap nooit meer echt alleen. Een kleuter komt lachend naar hem toe gelopen, een vreemde spreekt hem aan op straat, bewonderende blikken kijken in zijn richting. Kortom, voor iemand met een hulphond bloeit een sociale wereld open.

Voor het eerst sinds lang is hij zelf niet meer de laatste schakel in de keten van verzorging, maar kan hij zelf zorg dragen voor een ander.

Hun opleiding zorgt er ook voor dat zij hun baasje echt overal kunnen vergezellen en dat hun baasje de verzorging bijna volledig zelf kan doen (borstelen, wandelen, eten geven, uitlaten).

3. Verloop van de opleiding

Rond hun zevende week worden Golden Retriever- en Labrador-pups, en soms ook andere rassen zoals Witte Herders, Goldendoodles en Labradoodles getest op hun geschiktheid voor het werk als hulphond en aangekocht.

Gedurende de eerste zestien maanden worden ze bij een gastgezin geplaatst waar ze een basisopvoeding krijgen. Regelmatig komen gastgezin en pup naar een training.

Na deze periode komen alle honden terug naar het centrum van Hachiko waar ze gedurende zes maanden een intensieve opleiding krijgen in hun specifiek vakgebied. Ze worden dan dagelijks getraind op het echte 'rolstoelwerk'.

Uiteindelijk start de laatste fase: de toewijzing. Tijdens een tiendaagse stage leren hond en toekomstig baasje samenwerken. Tijdens deze opleiding volgt het baasje lessen in psychologie, biologie en krijgt hij praktische oefeningen, toetsen en examens. Na de stage volgt een nazorg bij het nieuwe baasje thuis, waar een instructeur de finale aanpassingen begeleidt.

Uiteindelijk mag het gastgezin de hulphond officieel overhandigen.

4. Wie komt in aanmerking voor een hulphond?

De hulphonden zijn vooral bedoeld voor personen met een motorische handicap die hun zelfstandigheid willen vergroten. Vandaar dat er twee criteria worden gehanteerd. Vooreerst wordt nagegaan of de hond daadwerkelijk een concrete hulp kan bieden aan de persoon met handicap. Vervolgens moet de persoon zelf voldoende voor zijn hulphond kunnen zorgen. Men moet voldoende duidelijk de commando's kunnen geven, verstandelijk de hond kunnen begrijpen en bij voorkeur met minstens 1 hand de hond kunnen borstelen en aaien. Deze criteria worden soepel en zeer persoonsgebonden nagegaan.

5. Een hulphond aanvragen

De ge´nteresseerde richt zijn aanvraag op om het even welke manier aan Hachiko. Na deze eerste contactname wordt hem gevraagd schriftelijk de nodige gegevens door te sturen, zodat wij wat meer zicht krijgen op de persoon, de beperking en de motivatie voor het verkrijgen van een hulphond. Na een eerste evaluatie wordt de persoon uitgenodigd voor een interview. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of zijn mogelijkheden en zijn motivatie voldoende groot zijn. Na een positieve beoordeling wordt de kandidaat uitgenodigd om deel te nemen aan de stage.