Gastgezin

De start van alles.

Gastgezin 2 Ls Gastgezin 3 Ls Gastgezin Ls

De gastgezinperiode is de eerste fase in de opleiding van een assistentiehond.

Op een leeftijd van acht weken wordt een puppy, vaak een Golden of Labrador Retriever, geplaatst bij het gastgezin en dit voor anderhalf tot twee jaar. Een instructeur gaat daartoe het ganse jaar door op zoek naar kwekers. Om na te gaan of een pup geschikt is om een opleiding tot assistentiehond te volgen, wordt een puppytestje afgenomen. Op die manier kopen we twee maal per jaar zo'n 6 tot 8 pups aan. Liefst zijn er geen al te grote leeftijdsverschillen tussen de hondjes zodat de gastgezinnen op hetzelfde niveau kunnen werken. 

Zonder onze gastgezinnen kunnen wij geen assistentiehonden opleiden. Daarom zijn wij altijd op zoek naar gemotiveerde dierenliefhebbers die willen helpen met de opleiding van een assistentiehond in wording. 

Wat houdt gastgezin zijn bij Hachiko in?

Het gastgezin werkt op vrijwillige basis en neemt gedurende anderhalf tot twee jaar een hond in huis om hem of haar voor te bereiden op de belangrijke taken bij het toekomstige baasje. De voornaamste taken van het gastgezin bestaan uit socialisatie en basisgehoorzaamheid van de hond. Zowel de voeding als dierenartskosten worden door Hachiko vergoed, dus eigenlijk heeft het gastgezin nagenoeg geen kosten.

Het gastgezin komt om de twee weken naar een trainingssessie. De trainingsgroepjes bestaan vaak uit 2 tot 4 gastgezinnen, die onderling een vast lesmoment overdag tijdens de week afspreken. Tijdens deze lessen leren de gastgezinnen technieken die ze thuis verder moeten toepassen. Daarnaast wordt de vooruitgang en ontwikkeling van de hond besproken en hebben de gastgezinnen tijdens de sessies de mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen. 

De trainingssessies zijn heel gevarieerd. Sessies gaan in het begin vaak door op Hachiko, maar we plannen ook af en toe individuele sessies bij het gastgezin thuis waar de puppy kan trainen in zijn vertrouwde omgeving. In een latere fase gaan sessies vaak door op verplaatsing, zoals in een winkel of station. Daarom is het belangrijk dat het gastgezin een eigen auto bezit. Vanzelfsprekend houden we ons zoveel mogelijk aan de vaste lesmomenten. Het kan echter gebeuren dat sessies moeten verplaatst worden door omstandigheden (vb. onvoorziene gebeurtenissen, weersomstandigheden). Daarom vragen we enige flexibiliteit van onze gastgezinnen.

Een kleine puppy in huis kost veel tijd en energie. De combinatie met werk, een huishouden en eventuele eigen honden (of andere huisdieren) is niet altijd evident. Uit ervaring met gastgezinnen weten we dat dit niet haalbaar is met een voltijdse job. We verwachten namelijk dat je de hond niet de ganse dag alleen thuis laat. Wanneer je zelf al één of meerdere honden hebt, wordt in onderling overleg bepaald of we er nog een puppy kunnen bij plaatsen. Eigen honden zijn best al anderhalf tot twee jaar oud, zodat gefocust kan worden op de opvoeding van het Hachiko-pupje. Het gastgezin hoeft geen specifieke kennis te hebben, hoewel feeling met honden hebben een groot pluspunt is. Onze trainers staan je hoe dan ook met raad en daad bij tijdens de opleiding van de assistentiehond in wording. 

Goed om weten

Als geïnteresseerd gastgezin word je uitgenodigd op een informatievergadering die plaatsvindt rond de maanden maart en september. Daarop krijg je alle nodige informatie over de opleiding van de kleine viervoeter en de praktische uitleg. Zie je het na de informatievergadering nog steeds zitten om een pupje in huis te halen en te helpen opleiden? Dan bekijken we samen vanaf wanneer jij je als gastgezin voor Hachiko kan engageren.

Wanneer de hond twee jaar oud is en zijn opleiding heeft afgerond, is het tijd voor de koppeling aan het definitieve baasje. Toch is het geen garantie dat een hond gekoppeld wordt. Het gebeurt soms dat een hond door omstandigheden niet geplaatst wordt en voor enkele maanden, tot de volgende koppeling plaatsvindt, moet terugkeren naar het gastgezin. 

Hoewel het niet evident lijkt om de hond na een tweetal jaar te moeten afgeven, is de motivatie zeer groot van zodra men beseft in welke mate een dier de zelfstandigheid, de gezondheidstoestand en het sociaal contact van een persoon met een beperking kan veranderen en bevorderen. Als gastgezin maak je echt een wereld van verschil. 

Hebben we jouw interesse aangewakkerd en wil je je inzetten als gastgezin voor onze vereniging? Vul dan snel dit gastgezinformulier in en bezorg het ons per mail naar info@hachiko.org!