Werking en taken

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de kernactiviteiten van Hachiko binnen een zesmaandelijkse cyclus.