Hoe dien je een aanvraag in?

De aanvraagprocedure bestaat uit verschillende fases. Aan de hand van de informatie die we verzamelen in die fases, bekijken we of de kandidaat in aanmerking komt voor een assistentiehond.
Fase 1

We ontvangen de aanvraag (via 09/230.66.81 of info@hachiko.org). 

De kandidaat krijgt een plaats op onze wachtlijst.

Fase 2

De kandidaat dient een dossier in, bestaande uit:

  • Een brief met drie luiken: persoonlijke gegevens (oa leeftijd, woning, opleiding, familie,...), informatie betreffende de beperking of epilepsie (diagnose, sinds wanneer, gevolgen, beperkingen,…) en motivatie betreffende de aanvraag van een assistentiehond.
  • Een ingevuld en ondertekend formulier voor toestemming tot het inwinnen van informatie bij dokter, specialist, verzorgende, familie,... Indien nodig wordt contact opgenomen met de behandelend arts of specialist. 
  • Een (pas)foto.

Vanzelfsprekend blijft deze informatie vertrouwelijk.

Fase 3

We voeren een eerste evaluatie uit. We bestuderen de verkregen informatie. Het gebeurt niet zo vaak dat we in deze fase een aanvraag moeten stopzetten. Dit gebeurt enkel als er heel duidelijke elementen zijn waardoor we weten dat het jammer genoeg niet zal lukken om verder te gaan met de procedure.

Fase 4

De kandidaat heeft een persoonlijk gesprek met onze selectiecommissie (verpleegkundige, psycholoog en verantwoordelijke matching). 

In dit gesprek vormen we een antwoord op twee vragen:

  • Voldoet men aan de criteria om in aanmerking te komen voor een assistentiehond? Kan men het aan de opleiding te volgen, cursussen te verwerken, te leren werken met de hond,...? Kan men zelf voldoende instaan voor de verzorging?
  • Kan de hond voldoende van zijn aangeleerde takenpakket aanwenden om de kandidaat te helpen?

Aan de hand van dit gesprek en het ingeleverde dossier beslist de commissie of een kandidaat eventueel in aanmerking komt om de opleiding te volgen.

Indien het antwoord op deze vragen ‘neen’ blijkt te zijn, stopt de aanvraagprocedure.

Indien het antwoord ‘ja’ is, gaat de kandidaat door naar fase 5.

Fase 5

De kandidaat neemt deel aan de opleiding. Deze omvat theorie- en praktijklessen, ondervragingen en examens. Dit is nodig om zeker te zijn dat men veilig en vlot kan samenleven met de assistentiehond.

Deze opleiding bestaat uit 6 lesdagen in groep (zaterdagen), individuele trainingen en een examendag.

Onze honden worden gratis geschonken, maar voor het volgen van de opleiding wordt een onkostenvergoeding aangerekend.