Hoe dien je een aanvraag in?

De aanvraagprocedure bestaat uit verschillende fases. Aan de hand van de informatie die we verkrijgen, bekijken we of de kandidaat in aanmerking komt voor een assistentiehond.
Fase 1

We ontvangen jouw aanvraag via 09/230.66.81 of info@hachiko.org.

Vervolgens ontvang je per mail zowel een informatiebrochure met alle belangrijke info en criteria waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een assistentiehond, als ook een aanvraagdocument. Aan de hand van het aanvraagdocument winnen we graag informatie in over jezelf, jouw omgeving, de beperking, ...

Nadat je de informatiebrochure grondig hebt doorgenomen, en denkt in aanmerking te kunnen komen voor een assistentiehond, vul je het aanvraagdocument in en stuur je het per mail op. Vanzelfsprekend blijft deze informatie strikt vertrouwelijk.

Fase 2

Aan de hand van het ontvangen aanvraagdocument bekijken we of een aanvraag opstarten mogelijk is of niet.

Indien dit niet kan, word je hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

Als we de aanvraag opstarten, word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op Hachiko.

Fase 3

De kandidaat heeft een persoonlijk gesprek met onze selectiecommissie (verpleegkundige, psycholoog en verantwoordelijke matching).

In dit gesprek vormen we een antwoord op twee vragen:

  • Voldoet men aan de criteria om in aanmerking te komen voor een assistentiehond? Kan men het aan de opleiding te volgen, cursussen te verwerken, te leren werken met de hond,...? Kan men zelf voldoende instaan voor de verzorging?
  • Kan de hond voldoende van zijn aangeleerde takenpakket aanwenden om de kandidaat te helpen?

Aan de hand van dit gesprek en het ingeleverde dossier beslist de commissie of een kandidaat in aanmerking komt om de opleiding te volgen.

Indien het antwoord op deze vragen ‘neen’ blijkt te zijn, stopt de aanvraagprocedure.

Indien het antwoord ‘ja’ is, gaat de kandidaat door naar fase 4. Mogelijks plannen we een huisbezoek in om een nog betere inschatting te kunnen maken van wat de assistentiehond voor jou kan betekenen.

Fase 4

Je neemt deel aan de opleiding. Deze omvat theorie- en praktijklessen, ondervragingen en evaluaties. Dit is nodig om zeker te zijn dat je veilig en vlot kan samenleven met de assistentiehond.

Deze opleiding bestaat op dit moment uit 6 lesdagen in groep (zaterdagen) te Merelbeke, individuele trainingen thuis en een evaluatiedag.

Onze honden worden gratis geschonken, maar voor het volgen van de opleiding wordt een onkostenvergoeding aangerekend.