Hulphond

Hulphond Foto Stage Pagina Hulphond Getuigenis Suffix En Marcel Foto Marcel 2

Voor wie?

Hulphonden zijn bedoeld voor personen met een motorische beperking die hun zelfstandigheid willen vergroten. We hanteren hierbij twee criteria: de hond moet de persoon daadwerkelijk een concrete hulp kunnen bieden, en de persoon moet voldoende zelf voor de hond kunnen zorgen. Het baasje moet voldoende duidelijk de commando's kunnen geven, verstandelijk de hond kunnen begrijpen en bij voorkeur met minstens één hand de hond kunnen borstelen en aaien. Deze criteria worden heel persoonsgebonden en soepel nagegaan.

Wat?

Enerzijds kan de hulphond een aantal praktische opdrachten uitvoeren die voor zijn baasje niet evident of zelfs onmogelijk zijn geworden. Iemand met een beperking wordt een stukje zelfstandiger dankzij de hulp van zijn hond. 

Hulphonden gehoorzamen in alle omstandigheden en verlenen hun baasje talloze diensten: voorwerpen zoals een bril of sleutels oprapen en brengen, deuren openen en sluiten, helpen aan loketten of kassa's of bij moeilijke verplaatsingen met de rolstoel, in noodgevallen hulp van derden inroepen, ... Het zijn ontelbare kleine taken waarmee iemand met een beperking het moeilijk heeft. 

Anderzijds bloeit voor iemand met een beperking een sociale wereld open. Voor zichzelf en zijn omgeving staat niet meer zijn beperking in het middelpunt van de belangstelling, maar de persoon die erachter schuilt met zijn trouwe vriend. Met een hulphond is iemand met een beperking nooit meer echt alleen. Bovendien is de persoon zelf niet meer de laatste schakel in de keten van verzorging, maar kan hij zelf zorg dragen voor een ander.