Instellingshonden

Instellingshond Getuigenis Patrasche Instellingshond Getuigenis Zander2

Wat?

Instellingshonden zijn bedoeld om het sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek functioneren van bewoners en cliënten van voorzieningen en organisaties te bevorderen en te garanderen.

Het betreft honden, die om uiteenlopende redenen niet aangewezen zijn om het werk van een assistentiehond uit te voeren. Deze redenen kunnen zijn: heupen of ellebogen niet sterk genoeg, een facet in de opleiding dat ze niet voldoende beheersen, karakterieel een mankementje (bijvoorbeeld te veel gefocust zijn op andere dieren),...

Voor wie?

Het doelpubliek betreft senioren, kinderen en jongeren met psychosociale problematiek en/of gedragsproblemen, personen met een (niet-aangeboren) hersenletsel,…

Enkele voorbeelden van samenwerkingen:

Woonzorgcentra

De werking baseert zich op de band tussen dieren en mensen, met het oog op het bevorderen en handhaven van het functioneren van senioren. Er wordt ingezet op een betere levenskwaliteit in woonzorgcentra. Onze honden werken hier onder de hoede van het begeleidingsteam en helpen bij het motiveren van de senioren om zowel mentaal als fysiek actief te zijn en te blijven. Dat kan door onze honden in te zetten tijdens kinesitherapie, ergotherapie, reminiscentie, wandelingen, oefeningen met de hond, knuffelen,… Daarnaast bieden ze steun, troost, relaxatie,…

Patrasche Foundation

Patrasche Foundation is een non-profit organisatie die sinds 2002 werkt vanuit een bijzondere hulpverleningscontext, waarbij honden worden ingezet binnen de welzijnszorg. Ze voorzien een begeleidingsvorm voor een doelgerichte en heilzame manier om jongeren en volwassenen met psychosociale problemen er weer bovenop te helpen.

De Wiek

Deze organisatie is een geïntegreerd woonconcept voor personen met een zware fysieke handicap en/of een niet-aangeboren hersenletsel.

De Witte Mol

Deze voorziening biedt verblijf, dagopvang en/of dagbesteding aan personen met een aangeboren mentale handicap en met een niet-aangeboren hersenletsel en aan kinderen met meervoudige handicaps.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verloopt in drie fases. Aan de hand van de informatie die we verzamelen in die fases, gaan we na of je in aanmerking komt voor een hulp-, duo- of meldhond. Na iedere fase word je telkens op de hoogte gebracht of je de aanvraag verder kan doorlopen.

In fase 1 ontvangen we jouw aanvraag. Bij voorkeur ontvangen we je vraag per mail (info@hachiko.org). We sturen je vervolgens een infoflyer met alle nodige informatie en documenten.

In fase 2 evalueren we jouw verkregen dossier. Op basis van de verkregen informatie beslissen we of jouw aanvraag kunnen opstarten. Deze fase kan enige tijd in beslag nemen. We houden je op de hoogte van zodra de evaluatie beëindigd is.

In fase 3 plannen we een interview, eventueel gevolgd door een huisbezoek. Wanneer we het interview en huisbezoek inplannen, hangt af van jouw plaats op de wachtlijst en de beschikbare en geschikte honden.