Instellingshonden

Instellingshond Getuigenis Patrasche Instellingshond Getuigenis Zander1

Wat?

Instellingshonden zijn bedoeld om het sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek functioneren van bewoners en cliënten van voorzieningen en organisaties te bevorderen en te garanderen.

Het betreft honden, die om uiteenlopende redenen niet aangewezen zijn om het werk van een assistentiehond uit te voeren. Deze redenen kunnen zijn: heupen of ellebogen niet sterk genoeg, een facet in de opleiding dat ze niet voldoende beheersen, karakterieel een mankementje (bijvoorbeeld te veel gefocust zijn op andere dieren),...

Voor wie?

Het doelpubliek betreft senioren, kinderen en jongeren met psychosociale problematiek en/of gedragsproblemen, personen met een (niet-aangeboren) hersenletsel,…

Enkele voorbeelden van samenwerkingen:

Woonzorgcentra

De werking baseert zich op de band tussen dieren en mensen, met het oog op het bevorderen en handhaven van het functioneren van senioren. Er wordt ingezet op een betere levenskwaliteit in woonzorgcentra. Onze honden werken hier onder de hoede van het begeleidingsteam en helpen bij het motiveren van de senioren om zowel mentaal als fysiek actief te zijn en te blijven. Dat kan door onze honden in te zetten tijdens kinesitherapie, ergotherapie, reminiscentie, wandelingen, oefeningen met de hond, knuffelen,… Daarnaast bieden ze steun, troost, relaxatie,…

Patrasche Foundation

Patrasche Foundation is een non-profit organisatie die sinds 2002 werkt vanuit een bijzondere hulpverleningscontext, waarbij honden worden ingezet binnen de welzijnszorg. Ze voorzien een begeleidingsvorm voor een doelgerichte en heilzame manier om jongeren en volwassenen met psychosociale problemen er weer bovenop te helpen.

De Wiek

Deze organisatie is een geïntegreerd woonconcept voor personen met een zware fysieke handicap en/of een niet-aangeboren hersenletsel.

De Witte Mol

Deze voorziening biedt verblijf, dagopvang en/of dagbesteding aan personen met een aangeboren mentale handicap en met een niet-aangeboren hersenletsel en aan kinderen met meervoudige handicaps.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit verschillende fases. Aan de hand van de informatie die we verzamelen in die fases, bekijken we of de kandidaat in aanmerking komt voor een instellingshond of niet.

Fase 1

Wij ontvangen de aanvraag (via 09/230.66.81 of info@hachiko.org).

De voorziening krijgt een plaats op onze wachtlijst.

Fase 2

Indienen van een dossier, bestaande uit verschillende elementen:

  • Omschrijving van de voorziening en de afdelingen
  • Motivatie voor en taakomschrijving van de instellingshond
Fase 3

Wij voeren een eerste evaluatie uit. We bestuderen de verkregen informatie. Het gebeurt niet zo vaak dat we in deze fase een aanvraag moeten stopzetten. Dit gebeurt enkel als er heel duidelijke elementen zijn waardoor we weten dat het jammer genoeg niet zal lukken om verder te gaan in de procedure.

Fase 4

Een huisbezoek door één van onze medewerkers. Na dit gesprek nemen we een beslissing of de voorziening in aanmerking komt voor een instellingshond.

Indien het antwoord op deze vragen ‘neen’ blijkt te zijn, stopt de aanvraagprocedure.

Indien het antwoord ‘ja’ is, gaat de kandidaat door naar fase 5.

Fase 5

De voorziening sluit aan bij de opleiding voor de kandidaten voor de assistentiehonden. Deze omvat theorie- en praktijklessen, ondervragingen en examens. Dit is nodig om zeker te zijn dat men veilig en vlot kan samenleven met de instellingshond.

Deze opleiding bestaat uit: 6 lesdagen in groep (zaterdagen), individuele trainingen en een examendag.

Onze honden worden gratis geschonken, maar voor het volgen van de opleiding wordt een onkostenvergoeding aangerekend.

Het is van belang dat één collega, door ons de roedelleider genoemd, de volledige opleiding (alle lesdagen) volgt.Hij/zij wordt bijgestaan door andere collega’s, maar dit mag voor iedere lesdag iemand anders zijn.We werken via een principe waarbij de roedelleider alle kennis verzamelt en doorgeeft aan de ‘tantes/nonkels’.Er wordt dus met een team met de hond gewerkt.

Onze honden worden geplaatst als externe honden. Dat wil zeggen dat de roedelleider de hond in huis neemt en telkens meeneemt naar de voorziening tijdens de werkuren.